dissabte, 16 d’agost de 2008

sos, censura!

El dimarts 12 d’agost el ple de l’Ajuntament del meu poble estigué mogudet. Penge ací el comunicat de premsa que vaig preparar i que vaig enviar a tots els mitjans de comunicació, crec que resumeix els fets més importants. Sols, que jo sàpiga, Vilaweb ha publicat la notícia i no del tot clara. Em tem que Levante l’ha censurada. Un pardalet m’ha fet saber que aquest mitjà, quan li arriben notícies que no deixen en masa bon lloc el PSOE, la notícia és filtrada al partit, el qual es posa en contacte amb la gent del partit del poble i veuen si els convé o no publicar-la. Això sí que és fer política!

L’Ajuntament de Salem aprovà dimarts 12 d’agost els seus primers pressupostos de legislatura amb un dèficit de 111.640€, els quals han estat aprovats pels dos partits majoritaris, PSPV i PP, sense donar explicacions. En el mateix ple, amb el vot en contra del PP i del BLOC, no es va aprovar el plec de condicions per al canon de concessió de l’aigua potable perquè, segons el PP, la concessió a 25 anys els pareixia excessiva i, segons el BLOC, perquè necessitaven més temps per a estudiar-lo.
El regidor del BLOC votà en contra dels pressupostos argumentant que els considera alarmants, continuistes de la mala gestió realitzada durant l’anterior legislatura –causant del caos econòmic en què es troba el poble en l’actualitat-, la qual està essent sotmesa a fiscalització, a petició del Bloc, per la Sindicatura de Comptes. Segons el BLOC, estos pressupostos, realitzats a pic de martell per a què quadraren, estaven condicionats, per un costat, a l’aprovació, cosa que no va ser així, de l’estudi que s’ha fet del canon de concessió de l’aigua potable a una empresa, amb la qual cosa, sense estar segura, es maquillava el dèficit i, per altre costat, a un préstec de 123678’26€ per a inversions(PPOS,PAU, COPUT…), que no podria fer-se sense el permís d’Hisenda, segons la Llei Pressupostària, donat el nivell d’endeutament actual de l’Ajuntament.
A més a més el Bloc denuncia una clara voluntat de l’alcaldia i la secretaria, recolzades pels dos partits majoritaris –PSPV i PP- que ja estaven en l’anteriror corporació, de no donar comptes clars i transparents al poble. Des del 2004 el poble de Salem arrastra una llarga agonia que l’ha portat a un endeutament històric del seu Ajuntament, molt major del que s’assumix, segons el BLOC.