divendres, 4 de gener de 2013

pressupostos generals de salem 2013Hem aprovat els Pressupostos Generals del 2013 a l’Ajuntament de Salem. Després de comentar-los amb la gent del Bloc-Compromís de Salem, avui, ben prompte, ja estàvem  a l’Ajuntament per a què la Secretària ens donara explicacions d’aquelles coses que no teníem clares. L’atenció dispensada ha estat perfecta. Després, ja en el Plenari, l’Alcalde ha acabat d’explicar aquells punts que no ens havien quedat clars i ha acceptat aquells retrets que li hem qüestionat. Finalment s’ha produït la votació: 5 vots a favor i dos en contra. Bloc-Compromís hem votat a favor dels pressupostos, sobretot, perquè ens pareixen sincers, estrictes i exigents alhora; millorables, per suposat, però els hem vist treballats, seriosos, fruit de la preocupació perquè estem passant  i hem volgut compartir i donar un altre vot de confiança a l’equip governant.

No es pareixia justa la postura del PSOE que sense saber ni de què anaven els Pressupostos, perquè no se’ls havien estudiat, han votat en contra, cosa que ja portaven meditada i que ens ha fet preguntar-los que argumentaren els motius del seu vot en contra, amb tots els respectes i, sincerament, ens han decepcionat en la resposta perquè no eren temes estrictes dels Pressupostos, sinó de política municipal a tractar en qualsevol altre Ple i que s’haurà de tractar, com és la pujada de l’impost industrial, donada la situaió en què s’està pagant el 0’4 % que és el mínim. 

Fent un resum dels Pressupostos del 2013, que haurien d'estar penjats en la Web de l'Ajuntament, vindríem a destacar

Ingressos: 587. 048€.-
No hi ha cap Capítol que ens cride l’atenció, pràcticament és una partida que no varia respecte l’any passat: 563.090€ (558.074€ en 2012). Cal sumar una subvenció de la Diputació de 23.958€ que no estava pressupostada/sumada per error de l’excel  i que Bloc-Compromís hem detectat repassant els pressupostos, i així li ho hem fet saber a la Secretaria. Suma total: 587.048€

Despeses: 563. 090€.-
És l’apartat on més desconformitat hem mostrat. La Secretària ens ha senyalat que estaven fetes respecte a les despeses de l’any 2012, que hi havia partides que no havien gastat tot el pressupost i que per tant s’havien consignat les despeses fetes en l’any anterior. Cosa que no és d’estranyar, perquè tothom anem amb por de gastar més del que pertoca i finalment resulta que no ens gastem ni els diners assignats, que naturalment, passen a tapar forats d’altres partides. Prendrem nota. En este apartat ens ha cridat l’atenció l’augment de 25.000€ en el Capítol I:     Retribucions bàsiques A1, complement de destí, complement específic i Seguretat Social, però ahí no podem fer rs, és així i punt. Per altre costat, 10.000€ menys en Retribucions bàsiques Guarderia Infantil i Biblioteca, que també prene nota. 

Capitol II: 3.000€ menys en despeses Guarderia i Biblioteca(manteniment, material, activitats, etc) però la Secretària ens ha assegurat que es poden fer més despeses de les consignades, que no hi ha cap problema.

Capítol III: Els interesos de Préstecs han augmentat 9.650€ degut a què la Generalitat Valenciana no ens paga les ajudes concedides i ens les han adelantades els bancs, però ara hem de pagar nosaltres  els interessos, i això en tots els ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Sense comentaris, però indignant.

Capítol IV: Ens hem quedat preocupats i així li ho hem fet saber a l’Alcalde. Sobretot en el cas del Fem. Els 10.700€ de fem menys per al 2013 són irreals, perquè hi ha tan gran polèmica a la Mancomunitat que a hores d’ara ningú sap com quedarà res. Excepte que el proper dilluns 7 de gener comença una vaga perquè no paguen els treballadors.

Capítol VI: D’acord amb les ajudes demanades, que sumen 104.489€, concedides per  per a obres en pou de bombeig d’aigües fecals, enllumenat, senyals i estudi PGOU. Però hem observat una vegada més que continuem sense pressupost per a l’Escola Pública, doncs necessita una bona reforma integral. Pel seu costat el PSOE també ha fet veure la necessitat urgent de canviar la bomba d’aigua potable.

En l’apartat de personal ha estat polèmic el pressupost consignat  per al futur i hipotètic secretari: 34.659€ més, i el mateix concepte per a l’actual Secretària interina. Salem no s’ho pot permetre, però acceptem l’explicació donada: Si ve un nou secretari  a ocupar la seua plaça serà a partir d’abril i es necessiten durant un temps d’adaptació mantenir els dos secretaris, cosa que sabem que és així perquè ja tenim antecedents recents; en cas de no vindre, estos diners passarien a funcionament de l’Ajuntament. Hem deixat damunt la taula la polèmica que hi ha al poble de l’augment del sou de l’Alcalde, cosa que no és veritat. Continua tenint la mateixa consignació que al principi:      9. 275€ anuals (662’5€ mensulas i les dos extraordinàries).

Després d’haver repassat i demar explicacions, punt per punt, hem acabat fent una observació general:
a.- Manca d’inversions en Educació.
b.- Manca d’inversions en política juvenil.
c.- Manca d’inversió en neteja.
d.- Manca d'inversions en Serveis Socials.

Estem bastant satisfets en com ha funcionat el Plenari d’avui i doblement satisfets perquè tenim un superàvit de 24.000€ que pocs ajuntament, tal i com està la situació, s’ho poden permetre. Açò ens anima a seguir treballant pel poble de Salem, tant des de la nostra Regidoria d’Educació, com exercint un control directe sobre l’equip de Govern i  intentant millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes en el dia a dia.