dimecres, 24 d’abril de 2013

denúncia pedrera

Tan prompte com ens hem assabentat, i aprofitant els dimarts que és el dia que dediquem a l'Ajuntament, hem demanat a l'alcaldia explicacions sobre les noves excavacions que havien començat a produir-se en una de les dues pedreres que tenim a la Foia de Salem. Pensàvem que era un tema tancat i que ja no anaven a ampliar-se més, que el mal fet ja era irremediable, però que es faria el que es pogués per rehabilitar l'immens forat i recuperar, en la mesura que es puga, el paissatge natural.
L'alcalde ens ha donat la paraula que s'havien paralitzat les escavacions i que esperaven una resposta dels propietaris, abans de passar a majors. Ens ha tranquilitzat la resposta, però hem volgut deixar per escrit la nostra denúncia. 
No tolerarem cap atac més contra el patrimoni natural dels salemers i salemeres.

                           

Juli Fenollar i Banyuls, com a Portaveu del Grup Municipal del BLOC- COALICIÓ COMPROMÍS a l’Ajuntament de SALEM

EXPOSA

Hem observat, recientment, que  s’han tornat a  posar en funcionament moviments de terres en la pedrera popularment anomenada de Copoví. És de suposar que a hores d’ara des de l’Ajuntament ja s’hauran prés les mesures necessàries per a paralitzar l’activitat 


EXIGIM

A l’Ajuntament que, de la manera més enèrgica, s’opose a qualsevol activitat relacionada i sota ningun concepte deixe continuar cap acció que deteriore més del que ja està  el paisatge de la Foia de Salem i del qual la pedrera n’és el causant pricipal.


                                                                       Juli Fenollar i Banyuls
                                                                       Portaveu del GM  BLOC- COMPROMÍS

Salem, 23 d’abril del 2013.SR. ALCALDE- PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE SALEM