divendres, 31 d’octubre de 2008

marihuana

Uns titolars alarmants al diari Levante del dimarts –El Bloc de Salem denunciará a la Guardia Civil las casas donde cultivan marihuana- han estat els causants que el Plenari d’avui a l’Ajuntament del meu poble haja estat replet de gent interessada en els temes –el tema- que anaven a tractar-se.

La setmana ha estat mogudeta i, pel que pareix, no sols al nostre poble. Fins i tot el quiosc-llibreria de Castelló ha dit que ha venut més diaris que mai, cosa que em sembla magnífica. Ací, els bars i altres llocs públics han butllit en comentaris, ens han fregit vius, crec que amb no massa fortuna, entre altres coses perquè sols eren coneixedors del que havia dit el diari. Perquè no vull creure’m que tothom estiga d’acord amb aquest greu problema contra la salud pública, per a què deprés diguen que això és una cosa particular i que no ens havíem d’haver clavat, que es coneix però que ningú s’atreveix a denunciar.

Bé, doncs, ha estat decepcionant, perquè la Sra. Alcaldesa, com ja havia avançat a la premsa –Levante del dimecres-, no ha inclós la moció en l’ordre del dia, i això que hi va estar presentada sis dies abans, però s’ha excusat en què com no havia anat per l’Ajuntament, doncs no havia pogut llegir-la, millor dit, llegir-les, perquè n’havíem presentades quatre. Tampoc s’ha pogut presentar per via d’urgència, perquè el PP ha dit que no coneixia la moció, cosa que no és veritat, perquè el més de setembre el regidor del Bloc els les va fer arribar i com no en van fer cas, doncs per això les ha presentades ara al Plenari. Però, hi ha un compromís de tots els partits de fer un Ple extraordinari, el més prompte possible, donada la gravetat del tema. Esperem que siga així.

I ací està la polèmica moció:

MOCIÓ QUE PRESENTA EN RAFAEL FENOLLAR I BANYULS, COM A PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DEL BLOC NACIONALISTA VALENCIÀ-ELS VERDS, A LA CONSIDERACIÓ DEL PLE MUNICIPAL.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’Ajuntament de Salem no pot tancar els ulls davant alguns incidents ocorreguts al nostre poble a finals d’estiu i en festes, els quals desbaraten la convivència dels veïns i veïnes. L’Ajuntament de Salem ha de vetllar per què els ciutadans puguen viure en pau, així com actuar de manera ferma i contundent contra tots aquells que intenten desbaratar la cívica convivència.

L’Ajuntament de Salem vol donar les gràcies a tot el poble per la participació i la col·laboració de tot el veïnat en els actes programats en les Festes Patronals. A l’hora, agrair el respecte i la tolerància amb que s’han viscut alguns fets que no volen més que enterbolir la convivència d’un poble que vol viure en pau. És per açò últim que l’Ajuntament vol fer públic el següent comunicat.

1r. L’Ajuntament de Salem vol denunciar públicament un acte tan desagradable i covard com és l’intentar humiliar amb anònims qualsevol persona. Al mateix temps, volem deixar clar que ningun component de l’actual Ajuntament té res a veure amb este vil acte i és de molt mala consciència implicar, i intentar desacreditar, qualsevol regidor/a d’este Ajuntament, els quals, cadascú des de la seua responsabilitat, no fan més que treballar pel bé del nostre poble.

2n. L’Ajuntament de Salem vol denunciar públicament els actes vandàlics que, emparats per la foscor de la nit, s’han produït al nostre poble durant les festes, com són arrancar i cremar els estàndards reials de Jaume I amb què es decoren les dependències municipals, Casa Consistorial i Casa de la Cultura, els dies festius i, també, el fet de destrossar totes les plantes que embelleixen el poble. Sabem que estos actes han segut fets per gent del nostre poble, adolescents menors d’edat, i joves, alguns d’ells sota els efectes de substàncies perilloses. Volem que, de moment, siguen els pares/mares qui parlen amb els seus fills/filles i els facen vore que estos actes, com qualsevol altre on s’use la violència, verbal o física, són actes que poden tindre conseqüències greus on poden veure’s implicades les famílies pel fet de ser menors d’edat. En cas de què es tornen a repetir, perquè en festes de juliol ja va ocórrer, i no volem que açò s’agarre com una amenaça, l’Ajuntament haurà de prendre mesures.

3r. L’Ajuntament de Salem ha rebut queixes davant l’alarmant situació –consum i conreu- que les substàncies psicotròpiques estan tenint al nostre poble. Volem fer públic que l’Ajuntament és sabedor dels llocs públics on es consumeixen aquestes substàncies prohibides i perseguides: el poet, el parc dels garrofers, la font d’Elca o els jardinets de l’auditori, així com en altres llocs d’ús privat. Per altre costat, també tenim denúncies verbals a famílies i cases del nostre poble que estan cultivant estes substàncies amb finalitat lucrativa, sense pensar en les desastroses conseqüències que açò pot tindre per a la gent jove del nostre poble. Volem fer saber que si continuen estes actuacions i a l’Ajuntament li arriba alguna queixa més, ens vorem obligats a posar-ho en mans de la Guàrdia Civil, amb noms, cognoms i adreces, per a què faça caure el pes de la llei sobre els desalmats responsables d’este acte tan canalla i ruïn.

No voldríem que estes paraules foren rebudes ni com a ofensives ni com amenaçadores, al contrari, són paraules per a reflexionar i prendre consciència de la greu situació. Agraïm el seu acolliment i esperem la col·laboració de tots el veïns i veïnes del poble de Salem.

Salem és de tots,

Salem som tots,

estimem-lo i respectem-lo.

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent

ACORD

1.- Aprovar l’escrit, presentat a part, on s’enumeren i es denuncien els fets

que alteren la convivència al nostre poble.

2.- Fer arribar a totes les cases del poble l’escrit anteriorment anomenat.

3.- Prendre les mesures necessàries per a què no torne a passar els fets esmentats.

Rafael Fenollar i Banyuls.

Portaveu del GM del BLOC-VERDS

Salem, 24 d’octubre de 2008.