diumenge, 3 de juny de 2012

una moció que no prosperà


El proppassat 31 de maig se celebrà a l’Ajuntament de Salem el corresponent Ple Ordinari que cada dos mesos té lloc el darrer dijous i que com ja ve sent habitual, no té assistència de públic ni fan un ban per recordar-ho al poble, tal i com el regidor del Bloc-Compromís ha proposat en diverses ocasions als Plenaris.
En esta ocasió, els punts de l’Ordre del dia no tenien massa cosa que destacar. Si de cas, l’aprovació provisional de l’esborrany del conveni amb Diputació per a l’execució de les obres “Condicionament de la Serreta” que va ser aprovat per tots els assistents.
En el darrer punt de l’Ordre, el regidor del Bloc-Compromís i regidor d’Educació presentà una Moció en què es demanava la retirada de l’Ordre de la Conselleria d’Educació publicada el 21 de maig. En la presentació el regidor valencianista argumenta que es tractava d’un tema que a totes i tos ens interessava i ens afectava, que, conseqüentment, el recolzarem pel bé de la nostra societat i que deixàrem de costat els partis, que votàrem amb la raó i no amb el carnet de partit a la boca.
El resultat fou que tres regidors el recolzaren -1 PP, 1 PSOE i 1 BLOC-COMPROMíS- , cal remarcar que faltava un regidor del PSOE. Amb els tres vots de la resta del PP i el vot de qualitat de l’Alcalde, no prosperà la Moció i no serà transmesa a la Conselleria d’Educació com estan fent moltíssims Ajuntaments. I ara, em ve al cap allò que diuen molta gent, de què a les eleccions municipals voten a les persones i no als partits. Clar, al final passa el que passa.
Tot seguit deixem ací la Moció presentada:

MOCIÓ
                      
PRESENTADA PEL REGIDOR  JULI FENOLLAR I BANYULS  EN NOM PROPI I EN EL DEL GRUP MUNICIPAL  BLOC-COMPROMÍS

AL PLE DE L’AJUNTAMENT

Assumpte: La retirada de l’Orde 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació

El Decret llei autonòmic 1/2012, el RD- llei 14/2012 del Ministeri d'Educació i l’Orde 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula l’aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l’àmbit educatiu, en els centres docents no universitaris públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana publicada en el DOG 6779 de 22 de maig, comporten un atac sense precedents al sistema públic educatiu que la nostra societat democràtica ha assolit per a garantir la qualitat, l'equitat i la cohesió social.

Els atacs que està patint l’educació publica  són molt durs. S'ha acomiadat milers de professores i professores els dos últims cursos, empobrint la qualitat de l’ensenyament, retallant grups i línies, atacant l’ensenyament en valencià i eliminant programes de compensatòria, minvant l’atenció educativa precisament a qui més ajuda necessita; s’han eliminat recursos bàsics del sistema educatiu, disminuint la inversió en infraestructures o les ajudes en educació infantil;  no es paga allò que es deu en transport, menjador, bo llibre o despeses de funcionament dels centres, exposant-los a la paralització, tot açò, a més de la rebaixa del salari del professorat.
A aquests fets s’afegeix ara l’atac brutal al model educatiu propugnat pel Ministre d’Educació en el Reial decret llei i l’orde 19/2012 que el desenvolupa amb les següents mesures:
- augment de les ràtios un 20%, com a la Llei dels anys 70, amb el consegüent minvament en la qualitat educativa.
- augment de nombre d'hores lectives del professorat de secundària, que pot dur a l'acomiadament immediat de fins a 8000 professors i professores interins i al desplaçament de milers de funcionaris de carrera.
- reducció de les modalitats de batxillerat, reducció de grups de FP i nos substitució del professorat malalt fins els 10 dies de baixa

Proposta de resolució:
1-. L’Ajuntament de Salem insta a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació:
a)    La retirada de l’Orde 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, per la qual es regula l’aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització del gasto públic en l’àmbit educatiu, en els centres docents no universitaris públics i privats concertats de la Comunitat Valenciana.
b)    Programar la convocatòria per a la creació de les places de professorat necessàries per a complir les ràtios anteriors a la publicació de l’Orde 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Salem,  22 de maig del 2012