dijous, 5 de febrer de 2009

parlament del regidor del bloc en la moció de censura


Sra Alcaldessa, veïns i veïnes, senyores i senyors.

Avui no és per a mi ni per al col·lectiu del Bloc que represente, ni un dia de joia ni de cap triomf. Perquè per damunt de tot, per a mi, estan les persones i sé que aquesta MOCIÓ DE CENSURA que he recolzat i que em dispose a justificar, estic segur que, a persones que estime, de dins i de fora de l'Ajuntament, els ha dolgut. Voldria, abans de donar compte dels motius que m'han fet arribar a este punt, demanar-los disculpes a nivell personal. Encara que, el qui ha eixit més mal parat en aquesta moció, com al llarg de tota la legislatura, he sigut jo. No guarde cap rencor de tot allò que s'ha dit de mi a nivell personal, ni de les meus actuacions com a regidor de l'Ajuntament de Salem. Si una cosa tinc que agrair als meus pares, entre moltes altres, és que sempre em van encaminar a no ser ni envejós ni rencorós.

Com a representant del Bloc a l'Ajuntament de Salem, democràticament avalat pel 21'61 per cent de l'electorat(75 vots), però especialment com a veí, vull evidenciar, ara i ací, la manca de confiança cap a un partit, el PSOE, a qui vaig donar l'alcaldia, abstenint-me en la cessió d'investidura, perquè havia sigut el partit més votat – 2 vots més que el PP-, i també, perquè ideològicament ens trobàvem, i ens trobem, més a prop. Però, les ideologies són una cosa, les persones, una altra.

El Bloc es va comprometre a acabar amb el bipartidisme que sempre ha existit al nostre Ajuntament, és a dir, amb les majories absolutes que ens han portat a la situació caòtica en què ens trobem. I ho estem complint. No es tracta de recolzar el PSOE o el PP, no es tracta de si som d'esquerres o de dretes, es tracta, per damunt de tot, de Salem, es tracta dels nostres valors, individuals i col·lectius, del nostre patrimoni, de la nostra personalitat com a poble. Es tracta del nostre projecte de futur per a Salem.

La Sra. Alcaldessa va delegar en mi la regiduria de Cultura, Festes, Tradicions i Patrimoni, que, al llarg d'aquests quasi 19 mesos de treball intens, he intentat complir el més dignament possible. M'he trobat amb obstacles i impediments per traure endavant alguns projectes que nosaltres, la gent del Bloc, creguem importants. Sí ,Sra. Alcaldessa, potser que haja actuat per lliure, com ha dit vosté, però, aqueixa actuació, pensava jo que estava justificada, perquè des d'un primer moment havia confiat en què vosté m'havia donat llibertat d'actuació. Pensava que, tant vosté com jo teníem clar el que significa fer cultura, fer país i que navegàvem en un mateix vaixell.

Sóc una persona que m'entussiasme molt en les tasques que realitze. I a l'entrar a l'Ajuntament, portava dintre del meu cor i de la meua ment, aqueixa il·lusió i aqueixes ganes de treballar que, com és de suposar, tots teníem. Crec que quasi tots ho hem demostrat al llarg d'aquest any i mig. Però, poc a poc, he constatat, amb amargor, com han anat deixant-nos de costat. Hem tingut que aguantar tot tipus de desqualificacions personals, s'ha intentat menysprear la tasca feta per mi, la qual cosa no fa més que demostrar la impotència i la falta de valors d'alguns membres de l'equip de govern(PSOE).

Sra Alcaldessa, vosté, com a persona que ha tingut la sort de poder rebre una formació acadèmica important, que gaudeix amb la lectura, el cinema, els esports i la cultura en general, deu ser sabedora de què CULTURA ÉS LLIBERTAT i, malauradament, en el món en què vivim, cuidar, potenciar i transmetre cultura costa diners. Com a regidor de Cultura vosté m'ha acusat de malgastar, i no ho puc entendre, perquè en cultura tota inversió és poca. Doncs, com deia el filòsof grec, Pitàgores, “eduqueu els xiquets i no haureu de castigar els homes”.

Totes les meues actuacions com a regidor han estat encaminades i preparades per a aconseguir uns objectius clars i concisos: Intentar abarcar totes les àrees possibles per sensibilitzar la gent del nostre poble en els diferents àmbits culturals; organitzar excursions culturals: exposició de Sorolla, museus, teatre, natura, gatronomia, patrimoni, etc Preparar exposicions de diferents típus al nostre poble; organitzar la primera setmana cultural amb conferències, presentació de llibres, tallers, teatre, cinema, etc Configurar, junt a la regidoria d'Educació i Dona l'escola de Nadal, l'escola de Pasqua, l'Escola d'Estiu, tallers d'animació a la lectura, la setmana de la dona, la mostra gastronòmica, etc I, Sra alcaldessa, vosté se n'ha adonat de què no ha tingut mai el detall de preguntar-me,
-Com ha anat l'excursió?
-O, com ha resultat la setmana cultural?

Mai, mai una paraula de suport per part de vosté, cosa que jo no li he donat importància, perquè eixa manera d'actuar seua i meua formava part de la confiança i complicitat que vosté tenia amb mi i viceversa. Fins i tot en algun Ple, quan se m'ha acusat de fer alguna festa o altres activitats,que no era del gust d'algun regidor, vosté ha recolzat la meua actuació, cosa que també li agraisc.

En relació a les festes patronals i les de la Mare de Déu a l'estiu: sempre li he presentat la programació i li he demanat l'autorització de les despeses. He intentat, en la mesura que és possible, ser auster, però, vosté com jo, sabem els diners que costen l'organització de les festes.
He buscat subvencions per abaratir costos. Hem tingut que claudicar en actes que ens haguera agradat programar i no s'han pogut fer. Malgrat tot, Sra. alcadessa, vosté m'ha posat les coses difícils: Li sembla correcta la seua actuació de cridar a la imprenta on s'estava imprimint el programa de festes, i sense consultar-me res, col·locar al costat de dos actes programats, entre parèntesi, “per confirmar”? No hagués sigut més ètic comunicar-m'ho i decidir conjuntament la sol·lució?

Si després d'estar preparant durant uns quants dies la sol·licitud de les activitats del SARC, sempre tenint present les seus puntualitzacions, les de la regidoria d'Educació i Dona, etc i per un xicotet descuit, del qual considere que tant vosté com jo tenim la mateixa responsabilitat, i després d'aguantar el bonegó, encara té la gossadia de dir-me que presente els documents, però que després vosté ja canviarà o anularà el que crega convenient.

Sra. alcaldessa, després d'haver-li demostrat el meu interés i el meu esforç en portar dígnament la regidoria de Culura, Festes, Tradicions i Patrimoni i, a més a més, ajudar-li en altres aspectes de l'Ajuntament, vosté no ha confiat en mi en propostes que considere que són, també, de la meua regiduria i a més, molt importants, com, per exemple:
-Davant la proposta d'ampliar el paratge natural protegit de l'Ombria del Benicadell, per a què incloguera la Foia de Salem, que l'anterior corporació va deixar fora per interessos urbanístics, vosté em va contestar que calia estudiar-ho, però que no es protegeria tota la Foia, sinó llocs concrets i, a hores d'ara, encara no m'ha donat cap contestació ni s'ha fet cap acció.
-Al demanar actuar per claussurar les pedreres, la seua resposta fou que no és competència de l'Ajuntament. Sé que a vosté també li preocupen o, almenys, així m'ho ha donat a entendre, però passa el temps i no s'hi fa res.
-Degut a la quantitat de responsabilitats encarregades al regidor d'Urbanisme i Medi Ambient, aquest no assiteix a totes les reunions a què se'l convoca des de la Macomunitat i quan va no ens informa de res, per la qual cosa li demane permís per assistir a les reunions comarcals de l'Ombria del Benicadell, doncs considere que la Foia de Salem forma part del Patrimoni i vosté em diu que no és competència meua.
-Em preocupe de voler recuperar el nostre patrimoni hidràulic i li presente un projecte per a poder demanar una subvenció on s'incloïa la senyalització de sendes i rehabilitació de basses i sèquies, però vosté no em fa ni cas, i encara estic esperant la seua contestació. M'agradaria saber si se n'ha presentat un altre, igual o semblant, pels tècnics de la seua confiança .
-I, damunt em tira en cara que he actuat per lliure?
No li sembla la seua actuació un tant cínica i partidista?

Dit açò, m'ha cridat l'atenció que vosté, en unes declaracions a la premsa -Las provincias, dimecres 28 de gener-, parlara de “l'ànsia de poder i l'afany de protagonisme del concejal del Bloc, que ha anteposat els seus interesos als dels veïns i veïnes de Salem”.
Però què diu, Sra alcaldessa? L'única cosa que he fet ha sigut treballar, treballar i treballar. I amb una única finalitat: el meu poble.

A més a més, ¿considera vosté que tot el que a continuació vaig a enumerar no és motiu més que suficient per recolzar aquesta MOCIÓ DE CENSURA?
SI AFANY DE PODER és estar treballant a l'Ajuntament com un funcionari més, intentant fer la meua tasca de regidor i procurant ajudar en el dia a dia, cosa que, per cert, semblava molestar-los.
SI AFANY DE PODER és assistir a totes les reunions que s'han fet a València de l'ambit educatiu, que no és la meua competència, per intentar des del meu coneixement i la meua experiència com a mestre el millor per al poble.
SI AFANY DE PODER és participar en cursos de formació, tant de pressupostos com de cultura, turisme..., sense demanar mai ni un € a l'Ajuntament, assumint jo totes les despeses, quan anava a repercutir en la millora del meu Ajuntament.
SI AFANY DE PODER és fer front amb els meus propis mitjans a despeses que eren necessàries, del dia a dia, i que el Ajuntament no podia afrontar-les com és la compra de segells o material d'oficina.
SI AFANY DE PODER és voler que el poble estiga nét i ben arreglat, per a la qual cosa propose, entre altres, que l'agutzil i la brigada lleven les banderoles de festes i vosté em diu que cadascú que se les lleve.
SI AFANY DE PODER és demanar-li que els presupostos es presenten als regidors i al poble el més clars possible, com si fóra per a xiquets i que tothom ho entenga, i de manera grollera i despectiva un regidor del seu partit em contesta “tu que tens astudis no ho entens i jo que no en tinc, sí?”. A la qual intervenció vosté no va fer cap comentari.
SI AFANY DE PODER és preocupar-me, perquè vosté no ho ha fet, de què la font de l'aigua dels agricultors es canvie de lloc, perquè està en un lloc privat, invadint-se un terreny particular sense permís.
SI AFANY DE PODER és demanar-li participar en la revisió de l'IBI, com a coneixedor de les cases del meu poble, per ajudar en la tasca i vosté m'ho nega.
SI AFANY DE PODER és encarregar postals de Nadal per a què l'Ajuntament de Salem felicite dígnament al poble, ajuntaments de la Vall i institucions, i vosté per darrere telefona a la imprenta per fiscalitzar la factura, perquè no es fia. ¿Què es pensava, que les felicitacions del Bloc també les havíem incloses en la mateixa factura?
SI AFANY DE PODER és intentar en tot moment fer-la quedar bé, a vosté, personlament, perquè les seus ocupacions familiars i professionals li ho impedeixen i he hagut d'assistir en el seu nom, i molt gustosament, per cert, quan se'ns ha convidat a qualsevol acte institucional o símplement donar les gràcies per la invitació.
SI AFANY DE PODER és intentar marcar uns horaris d'atenció al públic en l'Ajuntament, per a què els administratius puguen treballar, cosa que aprovàrem en el 2007 i que vosté no ha donat l'ordre de què es complisca.
SI AFANY DE PODER és preocupar-me pels temes contra la salut pública i la joventut del meu poble, i vosté acaba diguent-me que soc un irreponsable i que no tinc cap estima pel poble, que he estigmatitzat els joves de Salem qualificant-los de porreros i drogates. I que eixe tema no era competència de l'Ajuntament.
SI AFANY DE PODER és passar-me els divuit mesos que portem en l'Ajuntament diguent-li que hem de traure un informe al poble o butlletí municipal, periòdicament, i aquesta és l'hora que encara no s'ha fet res.
SI AFANY DE PODER és proposar-li, el més d'octubre passat, que fera una assemblea al poble per informar i vosté ni em contestà, i ara, quan ja és tard, el divendres passat fa una assemblea i dóna una informació sesgada, manipulada i amb grans mancances.

Per cert, Sra. Alcaldessa, tota la informació que vosté va donar al poble, és la informació que jo li he anat fent arribar, fruit del meu treball d'investigació a l'Ajuntament, malgrat posar-me totes les trabes que ha pogut i més. Quina va ser la sorpresa quan el divendres passat vaig comprovar, no sols això, sinó que la informació que jo encara no li he passat, d'aqueixos temes, vosté, ni els va anomenar. Bé, doncs, jo li'n deixaré caure, ara, uns quants:

-No va dir res de la guarderia ni de totes les irregularitats comeses per l'anterior corporació. Vosté sap millor que ningú que ahí hi ha pressumptes indicis de malversacions de fons públics.
Per què no va dir res de la venda de la casa del metge i on han anat a parar eixos diners? Ha tingut prou temps per aclarir-ho, no?
-Va parlar de la concessió de l'aigua a una empresa privada, però no va dir que el projecte va costar més de 15.000€, cosa que tots els tècnics consultats diuen que és una barbaritat i més quan era una còpia d'altres projectes ja fets pel mateix tècnic per a altres poblacions. Qui va buscar eixe tècnic?
-Va parlar del projecte urbanístic de la zona de baixa densitat, penjant-se vosté la medalla. Però, què ha costat el projecte tècnic? Ningun regidor dels altres partits en sabem res de res i després voldria que s'aprovara en un Ple.
-¿Per què no va dir res de la petició que se li ha requerit des de la Fiscalia de Medi Ambient demanant-li omplir un qüestionari sobre les construcions il·legals que hi ha pel terme? Com és que encara no ens ha informat a la resta de regidors ni ha començat a fer-se la tasca? Com s'atrevix vosté a dir a la premsa, respecte a aquest tema -Levante 27 de gener-, que el nou govern no s'atreviran a tombar les casetes. Sra. alcaldessa, el que el nou govern municipal proposarà és que la llei es faça complir i que s'aplique per a tots igual, que és el que vosté hauria d'haver fet. ¿Sap que no denunciant-ho a la Fiscalia es cau en el delicte de prevaricació? ¿Sap vosté quan prescribixen les infracions urbanístiques?
-Respecte a la informació econòmica ens va deixar en la mel a la boca, però, ¿per què no va dir com estan les coses i que Font Salem, que tant de favoritisme se li ha fet des del nostre Ajuntament, ara es nega a pagar el que és legal i ho ha recurrit? A més de l'economia, sabem que és una empresa privada, però, per què no s'ha preocupat dels acomiadaments de gent del poble, mentre s'està fent fixa a gent de fora, és, potser, una represàlia de Font Salem devant la intenció de l'Ajuntament de voler posar les coses en ordre?
-Sra. alcaldessa, com és que en l'assemblea no va fer menció a l'auditoria que està realitzant la Sindicatura de Comptes del nostre Ajuntament? Per cert, auditoria que està fent-se a petició del Bloc i que vosté en un Ple va tindre la gossadia de tirar-me en cara de què li havia ocultat esta petició. ¿Creu que si li haguera demanat permís me l'hagués concedit? ¿Sap vosté que tot ciutadà té dret a demanar una auditoria? ¿No ha constatat vosté que per prudència, no he fet ostentació d'aquesta actuació?

Sra. alcaldessa, altres intervencions seues que considere motiu suficient per presentar-li la moció de censura fan referència a temes que, per la forma en què s'han tractat, demostren una manca d'ètica absoluta:
-No és honest, Sra. alcaldessa, demanar-li que averigüe què ha passat amb la contaminació de l'aigua de Font Salem durant aquest estiu i que prenga mesures per a què el consum humà del nostre poble no es vegés afectat i vosté em contesta tan alegrement que, si vull denunciar-ho que ho faça o el que és més greu, em pregunta: -estas loco?
-No és políticament correcte que, devant la meua petició de requerir-li fer les indagacions necessaris i que es pose en contacte amb Hidrogràfica del Xuquer per conèixer la realitat de Font Salem respecte a l'aigua, per exemple, que s'informara de:
Quants pous té? Perquè em dóna la impresió que ni l'Ajuntament ho sap!
Quanta aigua gasta i a qui la paga?
L'aigua dels naixements del poble, està reconduïda a l'empresa? A totes aquestes preguntes vosté em contesta, Font Salem és una empresa privada i no tens dret a esta informació.
-No és gens ètic reunir-se, vosté i la Sra. secretària, amb un directiu de Font Salem, vingut de Barcelona, i no avisar a ningú de l'oposició ni informar posteriorment sobre el tema. Com tampoc és raonable totes les reunions que vosté, la Sra. secretària i el Sr. regidor d'Urbanisme han tingut, tant amb promotors de Benissalem com amb els propietaris de la pedrera Elvira, i realitzar-les secretament.
-No és honrat haver passat olímpicament quan en diferents ocasions li he recordat que no havia de fer abús dels decrets d'alcaldia, ja que no tenia majoria absoluta, a la qual cosa no m'ha fet gens de cas.
-No és conseqüent contractar, secretament, els serveis del mateix arquitecte de Font Salem, i íntim amic del Sr. ex-alcalde, sense consensuar-ho amb la resta del consistori i a més a més, vanagloriar-se de què el pla Urbaístic del poble l'ha portat en primera persona.
Això no és actuar per lliure, Sra. alcaldessa?

L'assumpte que tot seguit vaig a exposar-li, Sra alcaldessa, m'és molt trist haver-lo de manifestar. És d'una baixesa impròpia d'un càrrec public com el que vosté representa. Sols per aquesta actuació seua, seria suficient com per justificar la MOCIÓ DE CENSURA.

Vosté m'ha acusat a mi de “mercenari”, com ja s'ha dit, aquesta paraula té moltes accepcions, no totes tan dolentes com l'improperi que vosté voldria dedicar-me, però, si m'ho permet, amb tot el respecte:
-No creeu vosté que ser mercenària és denunciar a un dels seus regidors i fer-lo anar a la caserna de la guàrdia civil, perquè s'havien perdut les claus de l'Arxiu en l'Ajuntament?
-Pensa que va acturar correctament quan, vosté, sabedora de què m'havien acusat de ser l'autor d'uns infames anònims en què també vosté i jo eixíem mal parats, no va ser capaç de dir-me ni una paraula de recolzament ni de suport davant de tan greu falsetat?
-I que em diu, al respecte, quan li vaig proposar de fer un comunicat al poble, explicant que ningú de l'Ajuntament havia estat implicat en el mencionat anònim i que era important desmentir que havia eixit de l'Ajuntament?
Creu que és ètica aquesta actuació seua o és que també vosté estava d'acord amb les mentides que l'anterior alcalde havia fet còrrer pel poble, anant casa per casa, com és habitual en ell? Vergonyós Sra. Alcaldesa, vergonyosa la seua conducta!

Si no tenia prou clara la moció de censura, al llarg d'aquests dies, seguint en la premsa tot el que vosté m'ha dedicat, ara, si més no, encara ho tinc més clar. Jo, per educació i respecte, no vull qualificar-la a vosté per les falses acusacions, blasfèmies, impropèris, injúries i altres nefastos desqualificatius que aquests dies vosté m'ha adreçat i que tant s'han prodigat pels mitjans de comunicació adictes al règim del PSOE, diguem-li, per exemple, Levante. Però no vull entrar a valorar ni a respondre cadascun dels insults amb que ha intentat desprestigiar la gent del Bloc de Salem, la meua actuació com a regidor i, fins i tot, la la meua manera de ser particular. La manca de respecte, la poca elegància mostrada en el pamflet repartit el divendres o en les declaracions a la premsa, demostren que aquells que així actuen sols són mereixedors de ser considerats patètics, perquè demostren la seua impotent mediocritat.

La gent que ens coneix, saben de les nostres motivacions i les nostres actituds, no fa falta aclarir res. I per als qui ens consideren els seus enemics o com diu la Sra. Espí, per als qui diuen que no som de fiar, sols dir-los que intenten superar perjudicis. Nosaltres som gent que estem i estarem sempre al costat de la gent del poble que desitge viure en UN POBLE EN PAU, PERQUÈ VOLEM UN POBLE VIU, DESENVOLUPAT, UN POBLE QUE CONVISCA DE MANERA DEMOCRÀTICA PER DAMUNT DE QUALSEVOL IDEOLOGIA.

Al poble de Salem li fa falta un canvi important, una transformació profunda, que supere definitivament els fantasmes del passat. Tota forma de cabdillisme polític deu quedar per a la història si volem superar aqueixa etapa obscura. El PSOE no ha sigut capaç de superar-se a sí mateix, de borrar i netejar la seua pròpia història, no han sabut estar a l'altura que el poble els demanava i, sobretot, que, tenint l'oportunitat d'emmendar greus errors de l'administració anterior, per cert, del mateix partit que vosté, han volgut encobrir tot allò que des d'un primer moment ens havíem proposat aclarir i traure a la llum. No han volgut que els donàrem la mà per eixir del pou tenebrós en què s'hi troben i per culpa de vostés, també el poble de Salem. Encara queda por, paraula que no hauria d'existir en una democràcia, en aquesta estimada Foia de Salem, encara queda caciquisme, encara queden certs temes tabús que hi pesen com a lloses i no ens deixen alçar el cap. Sabem que si no els afrontem, de cara, ens impedirà traure endavant qualsevol projecte present i futur.

Moltes gràcies.
Rafael Fenollar i Banyuls.
Regidor del Bloc-Verds.
Salem, dimecres 4 de febrer.